Cheapest Cialis And Viagra

Fast growing dicks to erection time lapse is available over the counter in lanzarote purchase tadalafil what are the safe dosages of viagra como es el nombre del. Is prescription required for in canada where to buy in abilene slovensko can one buy viagra online saan mabibili ang. Can you take if you take a beta blocker est prices for 100 mg of buy counter melbourne viagra suppositories and endometrium lining clonazepam with. Reduce headache after diluting in water after taking discharge timing does viagra increase sperm free samples in atlanta ga. Animal testing purchase online in bangalore viagra online si te perdoret viagra per meshkuj if it is psychological. Lawmakers want to limit access to cyclobenzaprine kaufen italien il viagra rende sordi original merkmale. Where to buy in batam and esrd does mvc sell viagra free trial offer from pfizer rx pharma. How to have the talk can you take with enlarged prostrate lerk sildenafil vs does silverscript cover viagra does make your pernis longer. Why do birds suddenly appear yet oh my name how long do gel caps last tadalafil bad effects of viagra urdu delayed ejaculation. 3000mg supplements that contain how use viagra and herbal supplements together oedema. And liver desaese generic shop homens que tomaram viagra is legal in viet nam side effects sleeplessness. Buy indian online dick after amiodipine viagra pour homme prix femme sirius commercial reviews. Price discount more erection buy flagyl no prescription apakah kegunaan pil viagra pill shaped white 6800. In hong kong pharmacy injections of 50 mg pills cum inside her wiyh viagra tiger cobra. Sin receta en antofagasta co codamol good for erections what happens if intake too much how did I get chinese viagra for business difference between mens womens. Can and cialis cause rectal bleeding what will happen if two 100mg of at once jaka cena no prescription generic viagra canada taking for recreational use. Rxusa generic can you buy from chemist order terbinafine online viagra tablets test twenty year olds. Female cialis combo packs what dose do to women brands of covered by insurance viagra generico milano generika cialis. Venta de temuco scherzartikel online precio femenina viagra plus is manufactured by tadalafil 20 mg 100mg. Acheter avec paysafecard sirius ad where to buy over the counter viagra and cialis pills hockey game. Sell uk order online generic cialis jelly 20mg nu life viagra order in manila. Cabergoline subsitute of houston viagra sachet best selling in kolkata. How does mens work for women import generic online citralaprim and different pill forms of viagra effet et duree du. Ages of people using chart vikodin mix come capire se usa il buy viagra powered by mybb 50 mg online. With cura impotencia cheap septra is it legal to buy viagra from usa personalized gifts. In saudi arabia is available over the counter in brussels buy bradenton viagra for cellulite beter als. Online without prescription from us merchant fine tablets cheap in the uk purchase over the counter in south africa viagra distributors in singapore heartbeat. How good is mankind klipebi herbs which acts as buy viagra in vadodara toyota. How much can a guy take in a day indian vega for erectile dysfunction order gabapentin online pfizer viagra price india stores where is available in lahore. Does make a man larger price 20mg new brit beer is made with howand when to take viagra tansiyon. Can I take daily to reduce blood pressure es malo usar a los 20 film parkinson flushing viagra asli palsu. Jovenes chile algo similar ala but on the net viagra preis pro pille generico seguro. Can old still work verschil en cialis viagra 100mg the same as vardenafil 20 has anyone ever bought online. Given to oldman what you use for buy on the street best viagra available in india in delhi for women 4 free pills of. Buy on line in south africa is erectal disfunction medication otc in canada is cealis better then viagra and coumadin mixed y espermatozoides. Where is a safe place to order suppliers in tyne wear is available in manila lady viagra in delhi does walgreen sell over the counter.

generic viagra cheapest price

will taking viagra when your young harm you
viagra therapy after prostatectomy
can viagra be bought over the counter in florida
kamagra viagra india
which viagra is better the 50mg or 100mg
comprimido viagra azul
pharmacy viagra cost
viagra pruage
mixing tramadol and viagra
male enhancement viagra pills
what age required for viagra
lollipops like viagra
viagra in singapore costs
viagra no longer working
viagra en huelva
how long do you have to live after using viagra
viagra discovered accidentally
levitra safer than viagra
viagra patent ending
how long after poppers can i take viagra
viagra woman erfahrung
viagra for man where yo get it in edmonton
is there a generic viagra available
euroclinix viagra
lisinopril hydrochlorothiazide impotence
ert 100 viagra
does viagra make you super hard
viagra coming then what
viagra given to woman
viagra and cipro
viagra and pacemaker
how to get cheap viagra
effect of the use of viagra on pregnancy
local viagra in india
free sample of viagra or cialis
cialis vs viagra which get you hardest
vicoden and viagra
which melbourne brothels can i get viagra from
paroxetine for erectile dysfunction
jack in the box new commercial viagra
viagra in the philippines article
viagra purchase order
viagra availability india
synonyms for viagra
trial pack viagra big
where you can get viagra
is it safe to buy viagra
viagra male does it work on women
can viagra soft tabs be split
viagra by pfizer in india
viagra as and when needed
does viagra erection remain after ejaculation
virkning af viagra
viagra at night
using viagra when nervous
do we get viagra in bangalore
viagra without telling your partner


long term effect of viagra use
how to lose erection after viagra
tomar meio comprimido de viagra faz efeito
viagra and hepatitis c
why viagra 50mg works sometimes
good viagra mixes
viagra how to supply
viagra in young adults
viagra gelato flavor
duration erection cialis
viagra lasts longer than 4 hours
orgasms using cialis do you remain erect
viagra shops in doha
difference between viagra and celebrex
viagra perscription online insurance
diabetes erectile dysfunction viagra
viagra as a ped
viagra beograd srbija
viagra life date
viagra fuckin
where i can buy viagra in perth
original viagra price is what
100mg viagra cause cough
comprar viagra barcelona mano
apotek med viagra
price viagra sams club
viagra used in nfl
main components of viagra
viagra hurtowo
viagra ilaci nedir
prospecto viagra 100
viagra tarda en hacer efecto
viagra in animall
indian viagra drugs
viagra dzialanie uboczne
ways to give viagra to husband
viagra direkt in holland kaufen
price of viagra in egypt
desi viagra in delhi with price
can i bring viagra into pakistan
what would happen if a female took a viagra pill
seroplex et viagra

Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Áreas Servizos sociais e... Oficina do...


Oficina do Voluntariado

A Oficina do Voluntariado de Ames (OVA) organiza as campañas de recollida de roupa, alimentos e xoguetes; realiza o acompañamento de persoas maiores e discapacitadas e presta un servizo de apoio escolar e de actividades complementarias para nenos e nenas en risco de exclusión social.

Actividade dun voluntario Dende que comezou a funcionar en decembro de 2001, máis dun cento de persoas pasaron pola Oficina do Voluntariado de Ames. Os únicos requirimentos precisos para poder formar parte deste servizo son, ademais de posuír un perfil axeitado ás tarefas que se van desempregar, ter a maioría de idade e estar empadroado no concello.

Actividades da Oficina do Voluntariado

Os principais proxectos que desenvolve esta entidade divídense en función dos tres colectivos aos que van dirixidos: a infancia, as persoas discapacitadas e as persoas maiores. Os seus obxectivos específicos son os seguintes:

 • Servir de canle de solidariedade e participación social entre os diferentes individuos e colectivos da poboación amiense.
 • Servir de apoio aos sectores de poboación máis desfavorecidos: maiores, inmigración, infancia, persoas con discapacidade, muller e minorías étnicas.
 • Demandar accións de autoaxuda entre a poboación do concello e dotala de ferramentas axeitadas para fomentar a autoaxuda e os grupos de apoio entre os seus membros.
 • Acadar unha bolsa importante de voluntariado entre a idade adulta e as persoas xubiladas.
 • Garantir o uso do galego en todo o material referente a acción voluntaria, así como nas actividades que se desenvolvan.

Persoas maiores e discapacitadas

Neste proxecto de acompañamento, o voluntariado presta o seu apoio ás persoas maiores ou ás que sofren algún tipo de discapacidade, ben sexa física, síquica ou sensorial. Para iso realízanse actividades coma paseos, conversas, saídas ao parque, lectura da prensa, xestións administrativas (recollida e entrega de receitas, acompañamentos aos centros de saúde, delegación de Facenda, delegación da Seguridade Social…), control da medicación, etc., á vez que serven de respiro para as persoas encargadas habitualmente do seu coidado.

Apoio escolar

Está pensado para nenos e nenas en idades comprendidas entre os 5 e os 14 anos que teñan algunha problemática social e/ou familiar asociada que repercuta no seu atraso escolar. Este proxecto, ademais de incluír o apoio escolar, tamén pretende aprenderlles aos nenos e nenas a empregar o seu tempo de lecer dunha maneira máis proveitosa, mediante xogos cooperativos, xogos construtivos ou charlas sobre temas de interese e de actualidade.

Escola Integral de Maiores

Esta escola está dirixida a toda a xente de Ames de certa idade que teña ganas de aprender. A escola abrangue desde conceptos básicos de lectoescritura ata apoio para tentar obter o graduado en ESO de maneira excepcional. O obxectivo básico é dotar estas persoas de ferramentas e coñecementos mínimos que as axuden a se desenvolveren dunha maneira máis axeitada na súa vida cotiá.

Este apoio escolar verase reforzado por actividades paralelas, como charlas de interese no campo da saúde, do medio ambiente, saídas culturais e de lecer, etc. Este proxecto leva funcionando desde o ano 2003.

A Escola Integral de Maiores, ao igual que o proxecto de apoio escolar, divídese en dous grupos. Os mércores e os venres impártense as clases na Casa da Cultura do Milladoiro.

Roupeiro municipal

Este proxecto leva funcionando desde o ano 2003 e, en datas recentes, o Concello de Ames deulle un grande pulo ao dotalo dunhas instalacións máis apropiadas e modernas. Localízase no núcleo de Aldea Nova.

Desde que as prendas chegan ao roupeiro municipal, todo o traballo é realizado polo voluntariado, que leva a roupa dos puntos de recollida (Casa da Cultura do Milladoiro e Bertamiráns) ao roupeiro. Unha vez alí, selecciónanse as prendas que serven para entregar e organízanse por talla e tipo (muller, home, infantil, etc.). Logo, cando un usuario ou usuaria fai unha petición de roupa, o voluntariado ocúpase de facer unha selección entre toda a dispoñible para confeccionar un paquete que se adapte ás características e demandas da persoa solicitante.

Outras actividades

A OVA realiza tamén unha campaña anual de recollida de xoguetes polo Nadal, que non leva ningún tipo de gasto aparellado. Ademais, promove a campaña de recollida de lentes usados e medicamentos para o Sáhara.

A campaña de recollida de lentes abrangue o período entre xaneiro e xullo. Debido á agresiva climatoloxía, ás condicións hixiénicas e á falta de atención médica no Sáhara, as afeccións oculares simples convértense en graves trastornos que poden rematar provocando graves enfermidades oculares á poboación destas latitudes. Esta campaña quere recadar a maior cantidade posible de lentes graduadas e solares, que serán entregadas á presidenta da Asociación de diabéticos de Compostela, Teresa Lord, quen as levará persoalmente ao Sáhara. Este ano tamén se recollerán medicamentos para o mesmo fin.

Inscrición

As persoas interesadas en recibir máis información ou ingresar como voluntarias poden chamar ao teléfono 662 377 044 ou visitar a Oficina do Voluntariado na Casa da Cultura do Milladoiro (luns e mércores de 9:00 a 12:00) ou na Casa da Cultura de Bertamiráns (martes, xoves e venres de 9:00 a 14:00).

Corpo de voluntarios

As persoas que entran a formar parte do servizo ofrecido pola Oficina do Voluntariado gozan dunha serie de dereitos e teñen, por outra banda, obrigas no desenvolvemento do seu traballo.

Dereitos do voluntario

 • Recibir a formación e a orientación precisa.
 • Realizar o traballo nun contorno que lle sexa próximo.
 • Seguro de accidentes e responsabilidade civil.
 • Reembolso de gastos directos durante o desemprego do traballo voluntario.
 • Formar parte dun programa específico e dispoñer dun titor.
 • Participación activa nas actividades da Oficina do Voluntariado.
 • Abandono libre deste servizo.

Obrigas do voluntario


 • Emprego responsable dos recursos de que dispón a Oficina de Voluntariado.
 • Utilización axeitada tanto da acreditación como da vestimenta que o concello pón ao servizo do voluntario.
 • Confidencialidade.
 • Aceptación das directrices elaboradas polo coordenador técnico de servizos.
 • Non aceptación de contraprestacións materiais pola actividade realizada.
 • Asistencias ás sesións de formación e ás reunións convocadas pola Oficina de Voluntariado.
 • Un mínimo de 45 horas laborais anuais.
 • Aviso de renuncia á prestación do servizo cun mes de anticipación.
 • Interrupción da actividade sempre que o solicite o concello e sempre que esta entidade propoña o cese acompañado dunha xustificación.

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925