Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio O Concello Medios en favor dos...


Medios en favor dos grupos políticos

DOTACIÓN DE MEDIOS PARA OS GRUPOS POLÍTICOS

Como consecuencia do pleno de organización acordouse a dotación de medios en favor dos grupos municipais que se detalla a seguir:

-Cada grupo municipal recibirá unha achega económica que constará de dúas variables, unha fixa de 150 euros ao mes, e outra variable de 100 euros ao mes por cada membro do grupo municipal.

Ademais, e unicamente os grupos municipais da oposición (PSOE e BNG) contarán cos seguintes medios:

-Persoal de confianza: un /unha auxiliar administrativo/a proposto por cada grupo municipal.

-Un local na casa consistorial de Bertamiráns con mobiliario, ordenador, liña telefónica e conexión a internet.

Este acordo plenario faise público para xeral coñecemento.


Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925