Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio O Concello Retribucións do...


Retribucións do goberno e do persoal de confianza

ASIGNACIÓN DE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS E PARCIAIS

En sesión plenaria de 8 de xullo de 2011 adoptouse acordo sobre o Réxime de dedicacións exclusivas e parciais, co detalle que a continuación se indica:

  • Alcalde (dedicación exclusiva): 49.716,66 euros brutos anuais.
  • Primeiro Tenente de alcalde (dedicación exclusiva): 44.744,99 euros brutos anuais.
  • Concelleiro delegado de Comercio, Promoción Económica, Traballo, Turismo, Educación, Servizos Complementarios e Xuventude (dedicación parcial): 31.321,49 euros brutos anuais.

NOMEAMENTO DE PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA


Tras as eleccións municipais do 22 de maio de 2011, aprobouse no Pleno de organización da corporación local celebrado o día 8 de xullo á creación de tres postos de traballo de persoal eventual de confianza co seguinte detalle:

Administrativo de gabinete de alcaldía:

Número de postos: 2 persoas.

Xornada laboral: a ordinaria do resto do persoal municipal, sen prexuízo da súa especial dispoñibilidade segundo as necesidades de alcaldía.

Retribución: 26.018,86 euros brutos anuais.

Auxiliar administrativo de gabinete de alcaldía:

Número de postos: 1 persoa.

Xornada laboral: a ordinaria do resto do persoal municipal sen prexuízo da súa especial dispoñibilidade segundo as necesidades de alcaldía.

Retribución: 19. 498,36 euros brutos anuais.


Este acordo plenario faise público para xeral coñecemento.

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925